Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

SurvivedGirl
2866 f114 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
SurvivedGirl
6655 3dac 500
Reposted fromverronique verronique viabadblood badblood
SurvivedGirl

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
SurvivedGirl
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viabadblood badblood
6657 5f70 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabadblood badblood
SurvivedGirl
7412 85e9
Reposted fromgrobson grobson viaawakened awakened
SurvivedGirl
3782 84db
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope viamefir mefir

May 25 2019

SurvivedGirl
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
SurvivedGirl
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
7029 0979
SurvivedGirl
4859 8222
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamefir mefir
SurvivedGirl
Stawał się moim przyzwyczajeniem. Powoli. Pomału. Centymetr po centymetrze. Krok po kroku.
— Megan Hart
Reposted fromthesmajl thesmajl viaTewi Tewi

May 24 2019

SurvivedGirl
SurvivedGirl
4530 18e1 500
Reposted fromnutt nutt vianamehercarmen namehercarmen
SurvivedGirl


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato vianamehercarmen namehercarmen
SurvivedGirl
7240 05cf

May 23 2019

SurvivedGirl
SurvivedGirl
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
0824 fe0e
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
3571 f2e3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl