Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

SurvivedGirl
7676 1c08 500
Reposted fromhalucynowa halucynowa vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
5334 27b3 500
Reposted fromzciach zciach vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
Reposted frommhsa mhsa vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
Miłością trzeba się opiekować, tak jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted fromniewychowana niewychowana vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
7486 22af 500
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
0235 7d62 500
Reposted fromsoftboi softboi viaverena-i-p verena-i-p

November 15 2019

SurvivedGirl
6230 ab8d 500
Reposted fromambiente ambiente vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
4880 b7d4 500
Reposted frommoai moai vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
5568 72a1 500
Reposted fromexistential existential viaTheEvexe TheEvexe
SurvivedGirl
2376 8609 500
Reposted fromniente niente viaTheEvexe TheEvexe
SurvivedGirl
SurvivedGirl
 I trzymaj mnie za rękę gdy śpię. Spać po prawej lubię mniej. A gdy będzie źle - nie puść mnie.
— "Karmelove" Marcelina & Piotr Rogucki
Reposted fromlovvie lovvie
SurvivedGirl
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted fromlovvie lovvie
SurvivedGirl
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromlovvie lovvie
SurvivedGirl
4169 2660 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialovvie lovvie
SurvivedGirl
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie
SurvivedGirl
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromlovvie lovvie
SurvivedGirl
3021 e3c9 500
Reposted fromwerterowska werterowska vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
3110 23c1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl