Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

SurvivedGirl
6807 a707 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc

September 16 2019

SurvivedGirl
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaTewi Tewi

September 11 2019

SurvivedGirl
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
Reposted fromchangecolour changecolour viajoannem joannem
SurvivedGirl
5098 6751 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viajoannem joannem
SurvivedGirl
8589 4cad
Największe marzenie. Przeżyć to z Tobą
Reposted fromanttonine anttonine vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Nie zdajesz sobie sprawy, jak za kimś tęsknisz, póki nie spotykasz się z nim po długiej rozłące i twoje serce w końcu znów może bić.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
SurvivedGirl

Kimkolwiek jesteś, bądź dobry.

Reposted frommarysia marysia viaNataly Nataly
SurvivedGirl
6512 a11f 500
Reposted fromnyaako nyaako viaawakened awakened
SurvivedGirl
6507 d036
Reposted fromnyaako nyaako viaawakened awakened
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi viaawakened awakened
SurvivedGirl
SurvivedGirl
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viaawakened awakened
SurvivedGirl
0334 6a1b 500
Reposted fromzenibyja zenibyja vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
6349 063e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
6790 8326 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Między "dzień dobry", a "dobry wieczór", umieściłabym jeszcze "dziękuję, że jesteś", "widzimy się wieczorem", "wino słodkie czy półsłodkie?".
— "Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabretella bretella
SurvivedGirl
5011 bc9c 500
Reposted frompiehus piehus viasatyra satyra
SurvivedGirl
1398 bde1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaTewi Tewi
SurvivedGirl
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl