Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

SurvivedGirl
SurvivedGirl
Mała, są mężczyźni, którzy nigdy by nie zdradzili. Są mężczyźni, którzy nigdy nie pozwoliliby ci samej płakać, a zwłaszcza z ich powodu. Są mężczyźni, którzy pokonaliby setki kilometrów tylko po to, żeby cię przytulić. Są mężczyźni, dla których oczywistą przyjemnością byłoby robienie ci mniejszych i większych prezentów. Są mężczyźni, którzy nie potrafiliby ukryć swojej miłości do ciebie przed całym światem. Są mężczyźni, dla których byłabyś ważniejsza, niż ktokolwiek i cokolwiek innego. Są tacy mężczyźni i dobrze o tym wiesz.
To ci mężczyźni, o których opowiadają ci koleżanki. To te miłości, których zazdrościsz bliższym i dalszym znajomym. To te związki, na podstawie których pisze się poradniki.
I jeżeli są tacy mężczyźni, to wszystkim innym zatrzaśnij drzwi przed nosem, a jeżeli mieli już kiedyś do nich klucz, to zmień zamki.
— ze strony na fcb. "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainyou inyou
SurvivedGirl
Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć. Zaufanie to także przekonanie, że druga osoba nie zrobi Ci krzywdy.
— K. Platowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
1182 f464
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viamefir mefir

December 01 2016

SurvivedGirl
6408 fc51
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
7748 274a 500
Reposted fromlifeofimitation lifeofimitation viawiks wiks
SurvivedGirl
7187 f6b1
Reposted fromverronique verronique viawiks wiks
SurvivedGirl
SurvivedGirl
8228 5fe3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
SurvivedGirl
5875 a8c8
SurvivedGirl
9254 16bb
SurvivedGirl
2947 8844
Reposted fromsohryu sohryu viagdziejestola gdziejestola
SurvivedGirl
3906 deed
SurvivedGirl
2811 cac3 500
Reposted fromladygrey ladygrey viagdziejestola gdziejestola

November 30 2016

SurvivedGirl
3186 1beb
SurvivedGirl
5104 2f7d 500
Reposted fromdjahnee djahnee viajasminnie jasminnie
SurvivedGirl
5880 a7b2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajasminnie jasminnie
SurvivedGirl
SurvivedGirl
4059 c4d6
Reposted fromIriss Iriss viajasminnie jasminnie
SurvivedGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl