Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

SurvivedGirl

“Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.”

— — Janusz Leon Wiśniewski
1502 1076 500
Reposted fromtwice twice viaIriss Iriss
SurvivedGirl
8731 fd58
SurvivedGirl
Gratitude. Appreciation. Giving thanks. No matter what words you use, it all means the same thing. Happy. We’re supposed to be happy. Grateful for friends, family, happy to just be alive… whether we like it or not.

Maybe we’re not supposed to be happy. Maybe gratitude… has nothing to do with joy. Maybe being grateful means recognizing what you have for what it is. Appreciating small victories. Admiring the struggle it takes simply to be human.

Maybe we’re thankful for the familiar things we know. And maybe we’re thankful for the things we’ll never know.

At the end of the day, the fact that we have the courage to still be standing… is reason enough to celebrate.
— Grey's Anatomy
Reposted frommefir mefir
SurvivedGirl
3432 c0c5 500
Reposted frompszemek pszemek viahopelesslife hopelesslife

November 22 2017

SurvivedGirl
3325 8a75
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viamefir mefir
SurvivedGirl
Reposted fromsowaaa sowaaa viamefir mefir
SurvivedGirl
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamefir mefir
SurvivedGirl
2583 45c8
Reposted fromkrzysk krzysk viamefir mefir
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viamefir mefir
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viamakemewannadie makemewannadie
SurvivedGirl

To naturalne, że ludzie popełniają błędy i upadają. Czasami wystarczy odnaleźć w sobie odrobinę siły, podnieść się i iść dalej. Ale czasami trzeba wziąć do ręki zapałki, podpalić całe dotychczasowe życie i spokojnie zaczekać, aż spłonie.
A kiedy zostanie po nim jedynie garść popiołu, zacząć budować wszystko od nowa. Cegła po cegle. Kamień po kamieniu. 

— Martyna Senator - Z Popiołów
SurvivedGirl
Czasami ludzie wolą nosić w sobie ból, niż zmierzyć się z pustką, która po nim zostaje. 
— Charlotte Link
SurvivedGirl
Okazuje się, że wszyscy jesteśmy zagubieni. Poranieni. Załamani. Wszyscy staramy się zrozumieć, o co chodzi w życiu. Czasami czujemy się bardzo samotni, ale przypominamy sobie o kręgu najbliższych. Ludziach, którzy czasami nas nie znoszą, ale nigdy nie przestaną kochać. Ludziach, którzy pomogą bez względu na to, ile razy spieprzymy i ich odepchniemy. To nasz krąg. Ci ludzie i te zmagania to mój krąg. Zatem tak, upadamy, ale robimy to razem. Podnosimy się również razem. Uporawszy się ze zmaganiami, płaczem i bólem, idziemy naprzód krok za krokiem. Bierzemy kilka głębokich oddechów i odprowadzamy się nawzajem do domu... 
— Brittainy C. Cherry
SurvivedGirl
SurvivedGirl
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viadobby dobby
SurvivedGirl
6936 326b
SurvivedGirl
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
SurvivedGirl
Dobrze jest myśleć o innych. Pamiętaj jednak, że musisz też myśleć o sobie!
— Sharon Huss Roat
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl