Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

SurvivedGirl
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamefir mefir
SurvivedGirl
7466 4dbf
Reposted fromchudazupa chudazupa viaharridan harridan
SurvivedGirl
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaharridan harridan
5556 b013
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaharridan harridan

October 18 2018

SurvivedGirl
SurvivedGirl
I mogłabym wsiąść teraz w jakikolwiek pociąg, nałożyć słuchawki na uszy, zamknąć oczy i wyjechać na drugi koniec Polski.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaCannonball Cannonball
SurvivedGirl
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaCannonball Cannonball
SurvivedGirl
6022 08e6
Reposted fromsecretivehope secretivehope viaCannonball Cannonball
SurvivedGirl
PRZEPRASZAM ALE DZISIAJ  MNIE NIE MA. DZISIAJ NIE ŻYJE.
— ...
Reposted fromtakemyhand takemyhand viaCannonball Cannonball
5556 b013
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamadadream madadream
SurvivedGirl
Nie pozwala się przytulić, może wie to, co i ja, że jedno przytulenie może być niebezpieczne dla chorego umysłu.
— Barbara Rosiek - "ALKOHOL PROCHY I JA"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamadadream madadream
SurvivedGirl
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
SurvivedGirl
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
5961 6cd8 500
Reposted fromthesmajl thesmajl vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
Została pocięta, poszarpana przez ludzi i przez okoliczności.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaTewi Tewi
SurvivedGirl
3547 e142 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
SurvivedGirl
Chcę powiedzieć, że jeśli jesteś zdolna bardzo kogoś kochać, będziesz też bardzo cierpieć.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaTewi Tewi
SurvivedGirl
5173 6ad9 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaw-a w-a
SurvivedGirl
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
SurvivedGirl
2092 e415 500
<3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl