Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

SurvivedGirl
1462 6b33
Reposted fromRowena Rowena viabuum buum
SurvivedGirl
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viabadblood badblood
SurvivedGirl

Czasami pływamy w nieprzelanych łzach i możemy utonąć, jeśli je w sobie zatrzymamy.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
SurvivedGirl
SurvivedGirl

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
SurvivedGirl
Wszyscy nosimy blizny z przeszłości, kimkolwiek jesteśmy. Nieusuwalne tatuaże wryte w skórę.
— Kathryn Croft
SurvivedGirl

paradoksalne, to przez te przyjemne wspomnienia cierpimy najbardziej.


Reposted fromoceanstrat oceanstrat viabadblood badblood
SurvivedGirl
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viabadblood badblood
SurvivedGirl
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabadblood badblood
SurvivedGirl
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
SurvivedGirl
7025 1799
Reposted fromgive--me--love give--me--love viabadblood badblood
SurvivedGirl
7055 372b
Reposted fromgive--me--love give--me--love viabadblood badblood
SurvivedGirl
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
SurvivedGirl
SurvivedGirl
SurvivedGirl
3069 3b8c
Reposted fromuunknown uunknown viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
SurvivedGirl
7529 ef0b
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viabadblood badblood
SurvivedGirl
7245 1e3a
Reposted fromdobby dobby viabadblood badblood
SurvivedGirl

Permanent, Los Angeles – December 30th, 2017

SurvivedGirl
6185 877e 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl