Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

SurvivedGirl
Wśród ludzi łatwiej tłumić gniew.
— Dawid Podsiadło - Nie Kłami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
SurvivedGirl
4470 dfd8
SurvivedGirl
8737 83ae 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
7594 161e
Reposted fromnicotine nicotine vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
SurvivedGirl
1327 fefd
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaverena-i-p verena-i-p
SurvivedGirl
7444 f20b 500
Reposted fromsoftboi softboi viaverena-i-p verena-i-p

February 14 2019

SurvivedGirl
8033 6309
SurvivedGirl
4078 c012
SurvivedGirl
2733 2e54
SOON
Reposted fromfrenzy frenzy viabadblood badblood
0169 e78f
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabadblood badblood
SurvivedGirl
7134 6fda
Reposted fromkomplikacja komplikacja viabadblood badblood
SurvivedGirl

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz.

— Piotr C. 'Pokolenie Ikea'
Reposted fromfrom-the-inside from-the-inside viabluejane bluejane
SurvivedGirl
8569 7840 500
Reposted fromIriss Iriss vialaparisienne laparisienne
1725 fdce
Reposted fromblutelf blutelf vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
6479 8a90
Reposted fromxzuzakx xzuzakx vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
2931 2a1e
Reposted fromyouuung youuung vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
0020 d754 500
Reposted fromLove-Life Love-Life vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
9736 5310
Reposted fromPatrryykk Patrryykk vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl