Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

SurvivedGirl
2144 4299 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viairmelin irmelin
SurvivedGirl
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaheartbreak heartbreak
SurvivedGirl
Reposted fromDennkost Dennkost viaheartbreak heartbreak
SurvivedGirl
1827 af46 500
Reposted fromMadristas Madristas viakrainakredek krainakredek
SurvivedGirl
2162 bb10 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viaAmericanlover Americanlover
SurvivedGirl
SurvivedGirl

Cuda nie lubią diagnozy.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakrainakredek krainakredek
SurvivedGirl

Zdziwiłabyś się, ile można sobie wybaczyć.

Zdziwiłbyś się, bez czego można żyć.

— House M.D.

June 22 2017

SurvivedGirl
SurvivedGirl
0212 9ed4 500
SurvivedGirl
My heart is a thousand years old. I am not like other people.
Charles Bukowski, “Displaced.” 

(via mrsclarkkent)
SurvivedGirl
1045 01ae
SurvivedGirl
SurvivedGirl
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viaAmericanlover Americanlover
SurvivedGirl
Jeszcze troszkę, tylko troszeczkę. Wiem, że to męczące, wiem, że myślisz, że nie dasz rady, ale dasz. Jesteś przecież silna.
I wiem, że tak wiele rzeczy na raz stoi na przeszkodzie, ale pomyśl, jaka będziesz szczęśliwa, jak już wszystko się uda.
Jeszcze tylko odrobinkę, kilka dni. Zacznie się nowy etap, ciekawszy, chociaż wymagający. Będziesz musiała postarać się trochę bardziej, ale pomyśl, ile z tego będzie satysfakcji.
Zmieniasz się, wiesz? Na co dzień tego nie dostrzegasz, ale teraz jest ten moment, w którym powinnaś się zastanowić. Tak dobrze sobie radzisz, coraz częściej patrzysz w lustro i się uśmiechasz, i podoba Ci się ta osoba, którą się stajesz. Cieszy Cię to, to widać w sposobie, w jaki się poruszasz, jak dobrze czujesz się ze swoim ciałem, jak zaczęłaś chodzić z uniesioną głową, zamiast ze strachu wbijać wzrok w chodnik.  Powoli te wszystkie siniaki z przeszłości znikają, rany się goją, a Ty jesteś silniejsza, tam w środku. Pewniejsza siebie. Uśmiechnięta, mimo tego bólu, który ostatnio towarzyszy Ci częściej, niż chcesz się komukolwiek przyznać. Ale wiesz o tym, że ból fizyczny to nic, można się do niego przyzwyczaić.
Wiem, że moja opinia się dla Ciebie nie liczy, ale jestem z Ciebie dumna.
— Z pamiętnika Cztery Wieki Później. List do samej siebie.
SurvivedGirl
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viakarna karna
SurvivedGirl
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viasatyra satyra
8677 d14f
Reposted fromvronk vronk viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl