Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

SurvivedGirl
SurvivedGirl
0101 c34f 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
SurvivedGirl
4545 f14e 500
suprisingly accurate
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaxannabelle xannabelle
SurvivedGirl
Miłość to obecność.
— znalezione
SurvivedGirl
3321 0d75 500
Żulczyk!
SurvivedGirl
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
[...] i przekonałaś się, że "bezgłośnie płakać" to nie tylko termin z książek oddawanych do biblioteki po setnej stronie.
— Jakub Żulczyk, "Radio Armageddon"
Reposted fromlocus locus vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
SurvivedGirl
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
SurvivedGirl
Życie jest po to, aby go doświadczać, jedyne granice to te, które narzuca nam ciasnota naszych umysłów. Oraz strach. Nasz i cudzy.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
Bez tej miłości można żyć,
mieć serce suche jak orzeszek,
malutki los naparstkiem pić
z dala od zgryzot i pocieszeń,
na własną miarę znać nadzieję,
w mroku kryjówkę sobie uwić,
o blasku próchna mówić "dnieje",
o blasku Słońca nic nie mówić.

Jakiej miłości brakło im,
że są jak okno wypalone,
rozbite szkło, rozwiany dym,
jak drzewo z nagła powalone,
które na płytko wrosło w ziemie,
któremu wyrwał wiatr korzenie
i jeszcze żyje cząstką czasu,
ale już traci swe zielenie
i już nie szumi w chórze lasu?

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić,
odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię - i żyć,
ale nie można owocować.
— Wisława Szymborska, "Gawęda o miłości ziemi ojczystej"
Reposted fromcudoku cudoku viabluejane bluejane

November 09 2018

SurvivedGirl
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viapattyyy pattyyy
SurvivedGirl
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
1348 5805 500
Reposted frommerkaba merkaba vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
SurvivedGirl
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viabluejane bluejane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl