Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

SurvivedGirl
2388 e02b 500
True love.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
2903 cb7c
Reposted fromdeviate deviate vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne

July 14 2019

SurvivedGirl
1580 3b8d 500
Reposted frombookart bookart viaverena-i-p verena-i-p
SurvivedGirl
7446 b08f 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamefir mefir
SurvivedGirl
9902 7fbf 500
Reposted fromthetemple thetemple viamefir mefir
SurvivedGirl
5297 467f 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaverena-i-p verena-i-p
SurvivedGirl
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
SurvivedGirl
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway viashedevil shedevil
SurvivedGirl
9493 b290
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viashedevil shedevil
SurvivedGirl
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viashedevil shedevil

July 10 2019

3268 7298
Reposted fromdivi divi viashedevil shedevil
SurvivedGirl
5855 b609
"Sharp objects" 
Reposted fromwwannie wwannie vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
SurvivedGirl
7034 3e5a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaverena-i-p verena-i-p
SurvivedGirl
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
SurvivedGirl
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
SurvivedGirl
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach.
— Grace Hopper
Reposted fromane ane vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl

"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."


— - Omar Chajjam
Reposted fromthesmajl thesmajl vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl