Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

SurvivedGirl

Wyszukane słowo na dziś: saison en enfer

Saison en enfer - dosł. 'sezon w piekle', okres nieszczęść, biedy i załamania duchowego.
Reposted frombarefootgirl barefootgirl viapolciak polciak
SurvivedGirl
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie… Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma.
— Ola Józefina Sokołowska.
Reposted fromnutt nutt viaaynis aynis
SurvivedGirl
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viairmelin irmelin
SurvivedGirl
SurvivedGirl
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
SurvivedGirl
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
4265 e93f
Reposted fromindie indie viaevuszka evuszka
SurvivedGirl
SurvivedGirl
4892 8228
Reposted fromoll oll viaxannabelle xannabelle
SurvivedGirl
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened
SurvivedGirl
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaawakened awakened
SurvivedGirl
Jesteś zbyt dobra, by zrezygnować.
— Grey’s Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
SurvivedGirl
Są rzeczy, które chcesz zostawić za sobą lecz nie potrafisz
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viaawakened awakened
SurvivedGirl
0382 1868
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaawakened awakened
SurvivedGirl
Reposted fromoll oll viaawakened awakened
SurvivedGirl
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaawakened awakened
4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
5614 90bc 500
Reposted fromoll oll vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
SurvivedGirl
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl