Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

SurvivedGirl
3353 7202 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabadblood badblood
SurvivedGirl
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
0578 93ef 500
SurvivedGirl
Reposted fromMoonTide MoonTide viaaynis aynis
SurvivedGirl
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamefir mefir
SurvivedGirl
SurvivedGirl
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viaheartbreak heartbreak
SurvivedGirl
Głowa do góry! Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko, a świat był w ogniu i chaosie - nic nie powinno napawać Twojej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą.
— św. Ojciec Pio
Reposted fromupinthesky upinthesky viaheartbreak heartbreak
SurvivedGirl
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaheartbreak heartbreak
SurvivedGirl
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viaheartbreak heartbreak

June 20 2017

3105 a02a 500

travelposts:

travel

8062 e37f 500
SurvivedGirl
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaheartbreak heartbreak
SurvivedGirl
5672 9552 500
Reposted fromoutoflove outoflove viastrangeworld strangeworld

June 19 2017

SurvivedGirl
SurvivedGirl

June 18 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl