Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

SurvivedGirl
(...) czasem mam lat cztery, 
A czasem cztery tysiące. 
— Leopold Staff, Wiek
SurvivedGirl
We Change At Night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadunkellicht dunkellicht
SurvivedGirl
SurvivedGirl
Dlaczego tak bardzo boimy się w otwarty sposób mówić o uczuciach? Nie zdradzamy co nas boli. Nawet przed tymi, których kochamy. A przecież chyba zależy nam na sobie? Zapominamy, że słowa służą nie tylko temu, by ranić. Są po to by nas do siebie jeszcze bardziej zbliżać. By pomóc rozwiązać konflikty i nieporozumienia. Często zasypiamy  przytuleni do niedopowiedzeń. Nie dbamy o to, by rozplątać negatywne emocje. Brak czasu, brak ochoty, brak zrozumienia. Czy to ma sens? Żadnego.
— M. Witkiewicz "Po prostu bądź"
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viadunkellicht dunkellicht

October 10 2018

7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viabluejane bluejane
SurvivedGirl
5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viakrainakredek krainakredek
SurvivedGirl
3965 9e16
SurvivedGirl
5098 f942
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
SurvivedGirl
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadblood badblood
SurvivedGirl
9770 b717
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
SurvivedGirl
4833 c904
Reposted fromunterland unterland viabadblood badblood
SurvivedGirl
5843 23b7 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaiamdreamer iamdreamer
SurvivedGirl
8826 fb79 500
SurvivedGirl
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viaiamdreamer iamdreamer
SurvivedGirl
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viaiamdreamer iamdreamer
SurvivedGirl
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaimchuckbasss imchuckbasss
SurvivedGirl
"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."
SurvivedGirl
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
6737 fcd7
Reposted fromkrzysk krzysk vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl