Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

SurvivedGirl
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
5961 6cd8 500
Reposted fromthesmajl thesmajl vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
Została pocięta, poszarpana przez ludzi i przez okoliczności.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaTewi Tewi
SurvivedGirl
3547 e142 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
SurvivedGirl
Chcę powiedzieć, że jeśli jesteś zdolna bardzo kogoś kochać, będziesz też bardzo cierpieć.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaTewi Tewi
SurvivedGirl
5173 6ad9 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaw-a w-a
SurvivedGirl
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
SurvivedGirl
2092 e415 500
<3
SurvivedGirl
SurvivedGirl
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca vialaparisienne laparisienne
9131 f36c
Reposted frominspired inspired vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
4279 3d27 500
Reposted fromoll oll viaJakisproblem Jakisproblem
3080 7c4b

October 17 2018

SurvivedGirl
SurvivedGirl
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
"Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje".
Tove Jansson "Listy"
SurvivedGirl
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
SurvivedGirl
2300 e76f
Reposted fromiamstrong iamstrong vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl