Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

SurvivedGirl
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaawakened awakened
SurvivedGirl
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaawakened awakened
SurvivedGirl
3674 fe8c 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
3018 e787 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Reposted fromRynn Rynn vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
SurvivedGirl
6635 d486 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
2656 ecc6 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
6923 84eb 500
Reposted fromkaramazow karamazow vialaparisienne laparisienne
6037 b567 500
Reposted fromdivi divi viapattyyy pattyyy
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viapattyyy pattyyy

May 21 2019

SurvivedGirl
0807 02dd
Reposted fromscorpix scorpix vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk vianaturalginger naturalginger
SurvivedGirl
7657 f521 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
6585 6867
Reposted fromcouples couples viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket

May 19 2019

SurvivedGirl
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCannonball Cannonball
SurvivedGirl
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— Richard Paul Evans - Obiecaj mi
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaczarnakotka22 czarnakotka22
SurvivedGirl
5195 8852 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl