Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2019

SurvivedGirl
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
1790 fe46 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna vialaparisienne laparisienne

June 03 2019

SurvivedGirl
9205 f58e 500
9289 a85c
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapattyyy pattyyy

May 29 2019

SurvivedGirl
8093 dd06 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
(...) na tym świecie nie ma nic trudniejszego od miłości.
— Gabriel García Márquez - Miłość w czasach zarazy
Reposted frompouler pouler vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
5777 825d
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Memu ciału wystarczy
Trzydzieści sześć i sześć
Mojej duszy potrzeba znacznie więcej
— Michał Bajor
SurvivedGirl
Znali się z sobą niedługo, lecz wiele
— Mickiewicz
Reposted fromniewiastqa niewiastqa vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.
— William Wharton – Tato
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaxannabelle xannabelle

May 27 2019

SurvivedGirl
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viashedevil shedevil
SurvivedGirl
0281 db59 500
SurvivedGirl
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
SurvivedGirl
8035 a34f 500
Marta Tatka, Porypana panna M.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl