Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

SurvivedGirl
Dom jest tam, gdzie jest się szczęśliwym, gdzie się kochało i gdzie doświadczało się miłości.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
2950 745a 500
Reposted fromregcord regcord vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
2786 a455

December 23 2019

SurvivedGirl
0854 2440 500
Reposted fromprzegrany przegrany vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
SurvivedGirl
3481 b9c2 500
SurvivedGirl
Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"

December 19 2019

SurvivedGirl
Miłość jest wtedy, gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromlovvie lovvie
SurvivedGirl
7716 ade3
Reposted fromsilkdreams silkdreams vialovvie lovvie

December 07 2019

SurvivedGirl
SurvivedGirl
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
SurvivedGirl

December 06 2019

SurvivedGirl
9096 1dc6
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianamehercarmen namehercarmen
SurvivedGirl
Bo jak z Tobą rozmawiam to czasami mnie denerwujesz, ale jak z Tobą nie rozmawiam to mnie denerwują wszyscy inni.
— Słowem w sedno
6612 6c07 500
SurvivedGirl
7855 4f6b 500
Reposted fromhrafn hrafn viaTewi Tewi
SurvivedGirl
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viaTewi Tewi

December 03 2019

SurvivedGirl
Reposted fromshakeme shakeme vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl