Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2020

SurvivedGirl
SurvivedGirl
9773 ec5c 500
Reposted fromnutt nutt vialovvie lovvie

May 23 2020

SurvivedGirl
9341 d9a7
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viamaybeyou maybeyou
2212 16e7 500
Reposted fromfrancisca francisca viamaybeyou maybeyou
SurvivedGirl
5314 f836
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viamaybeyou maybeyou
SurvivedGirl
Reposted fromsowaaa sowaaa viabluejane bluejane
SurvivedGirl
Dobrze, że jesteś, bo już się bałem, że do końca życia będę niczyj.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frommaybeyou maybeyou viabluejane bluejane
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaharridan harridan
SurvivedGirl
8859 f815 500
Reposted fromHaszihuana Haszihuana viamaybeyou maybeyou

May 22 2020

4668 5884
SurvivedGirl
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viamaybeyou maybeyou
4683 5660 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaybeyou maybeyou
SurvivedGirl
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viabretella bretella
SurvivedGirl
SurvivedGirl
9883 47b4
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamaybeyou maybeyou
SurvivedGirl
5628 36f4
Reposted fromintrigante intrigante viamaybeyou maybeyou

May 21 2020

SurvivedGirl
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viabluejane bluejane
SurvivedGirl
1637 7950 500
Reposted fromslodziak slodziak vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
7649 21ce 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamaybeyou maybeyou
SurvivedGirl
6569 1a27 500
Jeszcze słychać trzepot skrzydeł. 
Reposted fromhrafn hrafn viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...