Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

SurvivedGirl
5819 bb1f 500
SurvivedGirl
SurvivedGirl

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
SurvivedGirl
SurvivedGirl
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie
— Stephen King
Reposted fromstopme stopme vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
8445 5f18
SurvivedGirl
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted frommefir mefir
SurvivedGirl
– A wiesz dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
Reposted fromIriss Iriss vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
1018 38cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
SurvivedGirl
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaheartbreak heartbreak

October 12 2018

SurvivedGirl
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Paweł Sołtys - Mikrotyki.
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
SurvivedGirl
0297 0f76

serious:

who were you?

SurvivedGirl
Nigdy nie przepraszaj za to, kim jesteś, ani jaka jesteś.
— K. C. Hiddenstorm
2608 e6b1
Reposted frombrumous brumous viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
SurvivedGirl
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaawakened awakened
SurvivedGirl
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromSabela Sabela viaawakened awakened
8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp viaawakened awakened
SurvivedGirl
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...